XƏBƏRLƏR

KONFRANS HAQQINDA SON MƏLUMATLARI BURADAN ƏLDƏ EDƏ BİLƏRSİZ

Bütün xəbərlər

SPONSORLAR

XX HEPATOQASTROENTEROLOGİYA KONQRESİ

Hamısına bax

KONFRANS HAQQINDA SİZİ MARAQLANDIRAN SUALLARI BİZƏ ÜNVANLAYA BİLƏRSİZ

XX BEYNƏLXALQ AVRASİYA QASTROENTEROLOGİYA VƏ CƏRRAHİYYƏ KONQRESİNİN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Bizimlə əlaqə